Обавештење за родитеље

Поштовани родитељи/други законски заступници,

Објављујемо списак примљене деце у Предшколску установу за радну 2021/22 годину.

Списак примљене деце 2021/22

Промо видео

е-Вртић

Упутство за родитеље за упис!

Молимо Вас, пре попуњавања електронског захтева прочитајте текст описа услуге, јер је предшколска установу ту објавила све неопходне податке (контакте, начин обавештавања о пријему ...)

Више на нашој страници e-ВРТИЋ

Шта је е-Вртић?

Услуга еВртић омогућава електронску пријаву за упис деце у предшколске установе. Уместо одласка на шалтере, пријаву можете обавити из свог дома на Порталу еУправа.

Електронско подношење пријаве вршите попуњавањем електронског обрасца на Порталу еУправа, при чему прилагање извода из матичне књиге рођених, уверења о пребивалишту и уверења о запослењу није потребно, јер службеници по службеној дужности прибављају неопходне податке.

Предшколска онлајн заједница учења

Учимо и мењамо праксу

Узевши учешће у пројекту Предшколска онлајн заједница учења – учимо и мењамо праксу, који реализује ЦИП-Центар за интерактивну педагогију у сарадњи са УНИЦЕФ-ом и уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја, наша установа је као веома важан аспект рада препознала подршку породици у остваривању њене васпитне функције, као и психо-социјалну подршку породицама која се суочавају са животним изазовима.

Кликом на овај ЛИНК прочитајте детаље

Вакцинација

Пријава за имунизацију против COVID-19

Заинтересовани за имунизацију против COVID-19 се могу пријавити кликом на линк

Кликом на овај ЛИНК или кликом на слику лево

Обавештење за родитеље

Поштовани родитељи/други законски заступници,

Обавештавамо вас да ћете бити у обавези да, пре повратка детета у предшколску установу, доставите ПОТВРДЕ да ПОСЛОВЕ морате обављати у седишту или другим пословним и организационим јединицама послодавца, као и контакт послодавца.
Такође, у обавези сте да, приликом повратка детета у предшколску установу, донесете ПОТВРДУ НАДЛЕЖНОГ ПЕДИЈАТРА о здравственом стању детета (потврда не старија од 7 дана).
Пријем и отпуст деце ће се обављати на улазу у вртић (особа задужена за пријем и отпуст), а обавеза родитеља је ношење маске и рукавица.
Родитељи неће улазити у установу.

О свим додатним информацијама бићете обавештени од стране Управе и васпитача.

Управа ПУ

Обавештење за родитеље

Због ванредног стања проглашеног због епидемије вируса Ковид-19 наша предшкослка установа ће наставити активности у складу са препорукама Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Пре свега вас позивамо да нас пратите на сајту вртића www.pukameni.edu.rs као и на фејсбук страници www.facebook.com/pukameni на којима ћемо свакодневно објављивати важне информације, препоруке, предлоге за активности са децом и едукативне садржаје који ће бити од користи и деци и вама.

Такође вас позивамо да са својим васпитачима комуницирате путем ваших вибер и фејсбук група а по потреби и путем телефона и смс порука. Нека ова комуникација буде двосмерна па вас молимо да нам и ви шаљете ваше предлоге за активности, идеје, као и фотографије процеса и продуката ваше деце.

За сва додатна питања можете писати и на мејл адресу установе pukameni@ptt.rs

Заједничким трудом и међусобном подршком лакше ћемо превазићи изазован период који је пред нама. Проводите време са децом, играјте се, читајте...

ОСТАНИТЕ КОД СВОЈИХ КУЋА И БУДИТЕ ЗДРАВИ!


ДОПИС МИНИСТАРСТВА 18. март
ДОПИС МИНИСТАРСТВА 23. март

Педагошки колегијум ПУ

Бити родитељ у доба короне

С oбзирoм нa трeнутнe oкoлнoсти, рoдитeљимa ширoм свeтa je пoтрeбнa дoдaтнa пoдршкa дa сaчувajу здрaвљe свoje дeцe, дa их зaбaвe кoд кућe и дa oдржe њихoв пeриoд aктивнoг учeњa тoкoм прeстaнкa рaдa вртићa и шкoлa. Из тoг рaзлoгa, тим Фoндaциje Нoвaк Ђoкoвић нaстaвљa дa врeднo рaди (oд кућe) нa тoмe дa рoдитeљимa и стaрaтeљимa пружи кoриснe инфoрмaциje и eдукaтивни сaдржaj.

ПРОЧИТАЈТЕ ЦЕО ЧЛАНАК

Како објаснити детету зашто ових дана не може да иде у парк

Вeлики брoj рoдитeљa сe oдaзвao мoм пoзиву у oквиру мoг прeтхoднoг блoгa, и пoслao ми дoстa зaнимљивих питaњa путeм друштвeних мрeжa. Примeтилa сaм дa рoдитeљe у oвoм пeриoду мучe слични изaзoви и зaтo жeлим дa пoдeлим сa вaмa jeднo питaњe и oдгoвoр jaвнo, вeруjући дa ћe кoристити и другим рoдитeљимa.

ПРОЧИТАЈТЕ ЦЕО ЧЛАНАК

Пратите нашу страницу на фејсбуку
facebook.com/pukameni

Адреса

Предшколска установа

"Влада Обрадовић - Камени"

Школска 6, 22410 Пећинци

Телефони

Директор 022/2-436-250

Рачуноводство 022/2-436-052

Стручна служба 022/2-435-113

Имејл адреса

pukameni@ptt.rs

Пратите нас