Добродошли

Добродошли на интернет презентацију Предшколске установе "Влада Обрадовић Камени" Пећинци

Вртић "Камени" је васпитно - образовна установа која се бави децом кроз све аспекте њиховог развоја, поштујући потребе и права сваког детета, стављајући акценат на њихову безбедност и стварајући услове за адекватну подршку њиховом оптималном развоју, а све у сарадњи са родитељима и ужом и широм друштвеном заједницом. Међу вредностима које негујемо посебан акценат стављамо на развијање ненасилне и асертивне комуникације, толеранције, самопоштовања и поштовања других, као и професионализма и компетенција за тимски рад.


Пратите нашу страницу на фејсбуку
facebook.com/pukameni

Адреса

Предшколска установа

"Влада Обрадовић - Камени"

Школска 6, 22410 Пећинци

Телефони

Директор 022/436-250

Рачуноводство 022/436-052

Стручна служба 022/435-113

Имејл адреса

pukameni@ptt.rs

Пратите нас