е-Вртић

Шта је е-Вртић?

Услуга еВртић омогућава електронску пријаву за упис деце у предшколске установе. Уместо одласка на шалтере, пријаву можете обавити из свог дома на Порталу еУправа.

Електронско подношење пријаве вршите попуњавањем електронског обрасца на Порталу еУправа, при чему прилагање извода из матичне књиге рођених, уверења о пребивалишту и уверења о запослењу није потребно, јер службеници по службеној дужности прибављају неопходне податке.

Поштовани родитељи,


Пријаву за новоуписану децу у ПУ ,,Влада Обрадовић Камени“ Пећинци за школску 2020/2021 годину можете обавити електронским путем на потпуно бесплатан начин од 01.04.2020. до 15.05.2020. године. Електронску пријаву можете поднети електронским путем на Порталу еУправа→еВртић. Пријава детета у предшколску установу путем Портала е Управа омогућава родитељима ту погодност да не морају да достављају ни један документ, јер се сви потребни подаци аутоматски, електронски прибављају из матичне књиге рођених, Централног регистра обавезног социјалног осигурања и евиденције пребивалишта.

Mејл адреса за доставу додатне документације pukameni.evrtic@gmail.com

Контатк особе:
Анита Волчевски 022/2436-052
Ивана Максимовић 022/2436-052

Родитељи који нису у могућности да електронски поднесу пријаву моћи ће након укидања ванредног стања да поднесу захтев за упис медицинским сестрама на превентиви у Шимановцима и Пећинцима, главном васпитачу у објектима у Прхову, Дечу, Ашањи и Обрежу, као и васпитачима у свом месту.(Попинци, Сибач, Суботиште, Брестач, Доњи Товарник, Огар, Купиново, Карловчић и Сремски Михаљевци)
Уз захтев за упис приложити следећу документацију:
- Пријава (подаци о детету, контакт родитеља)
- М образац за оба родитеља
- потврда оба родитеља о запослењу

За упис у припремни предшколски програм потребно је доставити:
- Пријаву (подаци о детету, контакт родитеља)
- Дететов извод из матичне књиге рођених.

Директор
Анита Волчевски

Адреса

Предшколска установа

"Влада Обрадовић - Камени"

Школска 6, 22410 Пећинци

Телефони

Директор 022/2-436-250

Рачуноводство 022/2-436-052

Стручна служба 022/2-435-113

Имејл адреса

pukameni@ptt.rs

Пратите нас