Историја вртића

Основна делатност установе Предшколске установе „Влада Обрадовић Камени“ је дневна брига о деци и предшколско образовање.

Прва школа у Пећинцима основана је 1869. године. Школа се налазила у згради тадашње општине и у њој се настава одржавала све до 1969 године, пуних сто година. Године 1967. при Основној школи „Слободан Бајић Паја“ отвара се прва забавишна група. Школске 1969/1970 године формирана је још једна група мешовитог узраста. Након тога до 1978. године формиране су све забавишне групе у готово свим месним заједницама у општини. Године 1976. У Пећинцима је изграђен први вртић капацитета 100 деце. Деца су била подељена у три васпитне групе, узраста од 3 до 7 година. Од 1978. године Установа носи име Влада Обрадовић Камени, по храбром борцу многих битака у 2. светском рату на подручју Срема. Од оснивања па до данас, установа је била носилац многобројних награда и признања, од општинског до савезног нивоа. У склопу Предшколске установе, временом су изграђени нови објекти: у Обрежу 1985. године капацитета 80-оро деце, објекат у Шимановцима 1987. године капацитета 120-оро деце и објекат у Прхову капацитета 25-оро деце.Данас Предшколска установа у свом саставу има три самостална објекта: у Пећинцима, Шимановцима и Обрежу. У осталим насељима – Сибачу, Попинцима, Сремским Михаљевцима, Дечу, Ашањи, Брестачу, Огару, Купинову, Доњем Товарнику и Суботишту радне собе се налазе у оквиру основних школа, док су у Прхову и Карловчићу смештене у посебне зграде. Последњих година просечно се, на годишњем нивоу, упише око 600 деце, од тога 180-200 деце похађа Припремни предшколски програм.

Од 1978. године Установа носи име "Влада Обрадовић - Камени".

У установи је запослено 89 радника, од чега 41 васпитач и 7 медицинских сестара – васпитача, који су у непосредном раду са децом. Установа организује васпитно-образовни рад са децом старости од 1 до 6.5 година у оквиру два основна облика рада, целодневног и полудневног. Наша установа подржава развој оба модела програма предшколског васпитања и образовања, А и Б, а критеријум за избор модела су лични и професионални афинитети васпитача, просторни услови и могућност тимског рада. Полазиште у планирању рада јесте првенствено дете као активно, интерактивно и креативно биће, а процес васпитања темељи се на позитивној дечијој мотивацији. Организација рада и све активности, како васпитача, тако и свих запослених у установи, усмерени су ка развоју укупних потенцијала детета, формирању отворене, комуникативне, креативне личности. Неговање позитивне емоционалне климе и богате васпитне средине су основни фактор васпитања ове установе.

Адреса

Предшколска установа

"Влада Обрадовић - Камени"

Школска 6, 22410 Пећинци

Телефони

Директор 022/2-436-250

Рачуноводство 022/2-436-052

Стручна служба 022/2-435-113

Имејл адреса

pukameni@ptt.rs

Пратите нас