Објекти

Место Објекат/Група Облик рада Контакт Телефон
Пећинци Самосталан објекат Целодневни Руководиоц објекта
Светлана Поповић
022/2-436-052
062/8000-811
Шимановци Самосталан објекат Целодневни Руководиоц објекта
Мира Јовановић
022/480-115
062/8000-822
Обреж Самосталан објекат Целодневни Руководиоц објекта
Бранислава Сарић
022/488-823
062/8000-858
Ашања Групе при школи Целодневни Руководиоц објекта
Марина Крњулац
022/497-045
062/8000-837
Купиново Групе при школи Полудневни Васпитачи
Костић Верица
Стајчић Мирјана

062/8000-836
062/8000-859
Деч Групе при школи Целодневни Руководиоц објекта
Весна Кресојевић
062/8000-850
Попинци Групе при школи Полудневни Васпитач
Гојковић Светлана
062/8000-810
Сибач Групе при школи Целодневни Васпитачи
Јовичић Јелена
Кристина Гмизић

062/8000-830
062/8000-829
Прхово Самосталан објекат Целодневни Руководиоц објекта
Јасна Ивановић
022/2942-123
062/8000-825
Огар Групе при школи Полудневни Васпитач
Веселиновић Јелица
062/8000-802
Д. Товарник Групе при школи Полудневни Васпитач
Живић Жаклина
Кокар-Чубрило Катарина
062/8000-831
Суботиште Групе при школи Полудневни Васпитач
Богичевић Весна
062/8000-801
Брестач Групе при школи Полудневни Васпитач
Стојаковић Соња
062/8000-857
Ср. Михаљевци Групе при школи Полудневни Васпитач
Дивјак Валентина
062/8000-815
Карловчић Групе при школи Полудневни Васпитач
Дидић Биљана
022/2434-020
062/8000-814

Радна година траје од 1. септембра до 31. августа. Рад у васпитним групама са полудневним боравком усклађује се са календаром рада основне школе. Током школских распуста, због смањеног броја деце и рад у целодневним објектима организује се формирањем ммешовитих група чијим специфичностима ће бити одређена реализација програма.

Адреса

Предшколска установа

"Влада Обрадовић - Камени"

Школска 6, 22410 Пећинци

Телефони

Директор 022/2-436-250

Рачуноводство 022/2-436-052

Стручна служба 022/2-435-113

Имејл адреса

pukameni@ptt.rs

Пратите нас